Όροι Χρήσης

Μεταβαίνοντας στον ιστότοπο https://www.kartaygeias.gr/,αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρησης. Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, παρέχεται «ως έχει» και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή αντιγραφή του. Με τον τερματισμό της προβολής του ή κατά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Αποποίηση Ευθυνών

Το KartaYgeias.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Περαιτέρω, το KartaYgeias.gr δεν εγγυάται οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του περιεχομένου στον ιστότοπό του ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το KartaYgeias.gr ή οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στην ιστοσελίδα

Ακρίβεια Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπο του KartaYgeias.gr μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το KartaYgeias.gr δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε παρουσιάζεται στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Το KartaYgeias.gr μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι Σε Τρίτους

Το KartaYgeias.gr δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα και δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

Το KartaYgeias.gr μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Διαβάστε επίσης και τους την πολιτικη απορρήτου της ιστοσελίδας μας.